توضیحات فایل

دانلود فایل متن ٬ ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ» با فرمت ورد در ۵۳۶۲ صفحه

ترجمه‌ای که به اصل متن بسیار نزدیک است به طرح سؤالات از عین عبارات پرداخته و براساس محتوای متن به پاسخ آنها همت گماشته و امیدوارم که مورد استفاده طلاب فاضل، دانش‌پژوهان و دانشگاهیان محترم قرار گیرد .

بخشی از متن شرح و ترجمه کامل رسائل شیخ انصاری :

پس مطالب ما در سه مقصد بیان می‌شود.

مقصد اول: در قطع، مقصد دوم در ظن، مقصد سوم در توضیح اصول عملیه‌ای که گفته شد هنگام شک باید به آنها رجوع شود.

تشریح المسائل* مکلف بر چند نوع است؟

ج: بر چهار نوع است:

۱- مکلف مجتهد؛ ۲- مکلف غیر مجتهد؛ ۳- مکلف شأنی؛ ۴- مکلف فعلی.

* مراد از مکلف مجتهد چه کسی است؟

ج: کسی است که خود با استفاده از طرق استنباط و منابع فقهی احکام مورد نیاز را به دست آورد.

* مراد از مکلف غیر مجتهد چه کسی است؟

ج: کسی که قادر بر استنباط احکام نبوده و نیازمند رجوع به کارشناسی احکام دارد.

* مراد از مکلف در عبارت شیخ کدام‌یک از دو مکلف مذکور می‌باشد؟ و چرا؟

ج: مکلف مجتهد، زیرا بحث اصولی: اوّلا: پیرامون وظایف و تکالیف مجتهد است.

ثانیا: قطع و ظنّ و شک برای غیر مجتهد پدید نمی‌آید.

* مراد از مکلف شأنی چه کسی است؟

ج: شخص بالغ، عاقل و توانائی که شأنیت خطاب را دارد و لکن حالت التفات را ندارد

* مکلف شأنی در چه صورتی فعلی می‌شود؟

ج: در صورتی که از حالت غفلت خارج و متوجّه خطاب شود.

* مراد از مکلف فعلی چه کسی است؟

ج: فرد بالغ عاقل و توانائی که ملتفت و متوجّه است نه غافل

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری، ج‌۱، ص: ۱۱

 

شرح و ترجمه کامل رسائل شیخ انصاری

دانلود رایگان شرح فارسی رسائل شیخ انصاری

رسائل شیخ انصاری pdf

ترجمه رسائل pdf

دانلود رایگان ترجمه کتاب مکاسب شیخ انصاری pdf

ترجمه رسائل استصحاب

شرح رسائل اعتمادی pdf

دانلود pdf فرائد الاصول

دانلود رایگان شرح رسائل علی محمدی pdf

 

دانلود متن ٬ ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری word

دانلود جزوه خلاصه فیزیولوژی کنکوری و علوم پایه

دانلود خلاصه کتاب مهارتهای آموزشی و پرورشی شعبانی و صفوی (pdf+ppt)

دانلود خلاصه کتاب بهداشت روانی رشته روانشناسی ppt

خلاصه کتاب آمار و احتمالات کاربردی محمدرضا میرزاده - دانلود مستقیم

دانلود خلاصه کتاب نقش دل در مدیریت ppt

دانلود حل المسائل فیزیک هالیدی فارسی جلد اول ویرایش دهم

مکلف ,شیخ ,ج ,ترجمه ,رسائل ,دانلود ,رسائل شیخ ,از مکلف ,کامل رسائل ,مراد از ,* مراد

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها


وبلاگ Jennifer هزار صلوات Myrosia غریبه آشنا baranpayiziy Gabriel Alma Jessica's game تدریس خصوصی ریاضی ششم دبستان در تهران